Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • tajomníčky školy (043) 4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk

  Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy 0901742848, peter.kulha@stonline.sk

  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk

  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa 0901742851, f.glomba@stonline.sk

  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa 0901742852, michal.kompan@stonline.sk

  účtáreň 0901742855, gymno@vuczilina.sk

  školská jedáleň 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk

  jedáleň- kuchyňa:0901742862

  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Utorok 3. 5. 2016

Novinky

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Strava sa platí do 25.dňa v mesiaci na ďalší mesiac.

  Pri platbe stravy,vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne.


  Strava sa platí mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci (1 obed  1,05€)

  • prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty  čípovej karty  je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • tajomníčky školy (043) 4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk

  Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy 0901742848, peter.kulha@stonline.sk

  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk

  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa 0901742851, f.glomba@stonline.sk

  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa 0901742852, michal.kompan@stonline.sk

  účtáreň 0901742855, gymno@vuczilina.sk

  školská jedáleň 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk

  jedáleň- kuchyňa:0901742862

  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Fotogaléria