Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy (043) 5507714,0901742848, peter.kulha@stonline.sk
  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa (043) 5507716, 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk
  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa (043) 5507715, 0901742851, f.glomba@stonline.sk
  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa (043) 5507720, 0901742852, michal.kompan@stonline.sk
  tajomníčky školy (043) 5507711,0901742860, gymnosekret@vuczilina.sk
  účtáreň (043) 5507721,0901742855, gymno@vuczilina.sk
  fax (043) 5507712
  školská jedáleň (043) 5507719, 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk
  jedáleň- kuchyňa:0901742862
  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Nedeľa 14. 2. 2016

Novinky

 • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  Strava sa platí do 25.dňa v mesiaci na ďalší mesiac.

  Pri platbe stravy,vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne.


  Strava sa platí mesiac dopredu do 25. dňa v mesiaci (1 obed  1,05€)

  • prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty  čípovej karty  je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy (043) 5507714,0901742848, peter.kulha@stonline.sk
  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa (043) 5507716, 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk
  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa (043) 5507715, 0901742851, f.glomba@stonline.sk
  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa (043) 5507720, 0901742852, michal.kompan@stonline.sk
  tajomníčky školy (043) 5507711,0901742860, gymnosekret@vuczilina.sk
  účtáreň (043) 5507721,0901742855, gymno@vuczilina.sk
  fax (043) 5507712
  školská jedáleň (043) 5507719, 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk
  jedáleň- kuchyňa:0901742862
  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Fotogaléria