Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Kuľha Kľp Rozvrh
Riaditeľ
peter.kulha@stonline.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dopaterová Dop Rozvrh
zástupca ŠJŠ
 
 
Mgr. František Glomba Glo Rozvrh
Zástupca
 
 
Ing. Michal Kompan Kom Rozvrh
Zástupca
michal.kompan@stonline.sk
 
 
PhDr. Florián Pilarčík Pil Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Mária Čierniková asistent
 
 
Mgr. Jana Kuľhová Kuľ Rozvrh
ved. PK
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Recitačný
 
 
RNDr. Marián Melišík Mel Rozvrh
ved. PK
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Volejbalový-chlapci
 
 
Mgr. Anna Morawová Psychológ
 
 
Mgr. Júlia Veselovská asistent
 
 
Mgr. Ladislav Babača 7608087982 Rozvrh
Učiteľ
 
 
RNDr. Oľga Boháčová Boh Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Bojnák Boš Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Mgr. Anton Borovka Bor Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Iveta Branická Bra Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Marek Bryja Bry Rozvrh
Triedny učiteľ: II.E
Vedie krúžok: Akvaristický
 
 
PaedDr. Janka Březíková Bře Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.E
Vedie krúžok: Matematický-4. roč
 
 
Mgr. Eva Bucová Buc Rozvrh
Triedna učiteľka: sekunda A
Vedie krúžok: Jazykový 4.roč
 
 
Mgr. Adriana Ciceková Cia Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia FRJ 3.-4. roč.
 
 
Mgr. Ján Čiernik Rozvrh
Triedny učiteľ: príma A
 
 
Mgr. Pavol Danko Dan Rozvrh
Triedny učiteľ: tercia A
Vedie krúžok: Geografický
 
 
Mgr. Blažej Dibdiak Dib Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Ivan Doroš, PhD. Dor Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
 
 
Mgr. Soňa Dorošová Doš Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Dramatický 2 v ANJ
 
 
RNDr. Lenka Dreveňáková Zbo Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Boris Dzurek Dzu Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Strelecký
Vedie krúžok: Volejbal -dievčata
 
 
Mgr. Eva Ferancová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
 
 
Mgr. Ľubica Floreková Flo Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Myslím ekonomicky
Vedie krúžok: Prvá pomoc
Vedie krúžok: Ruský jazyk
 
 
Mgr. Vladimír Fojtík Foj Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Crossfit
 
 
Mgr. Lívia Holmíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Zuzana Hrubjáková učiteľka ŠJŠ
 
 
Mgr. Anna Chnupová-Pajunková Chnu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Svetlana Jackulíková Jac Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PhDr. Ľubomír Jaššo Jaš Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Medzinárodné projekty
 
 
Mgr. Gabriela Juriťáková Jug Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dagmar Kanovská Kan Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Kaprálik Kap Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový- clapci
 
 
PaedDr. Tibor Kitaš Kit Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: Literárny pre 4 ročník I
Vedie krúžok: Redakčný -Kanál
Vedie krúžok: Tvorivé písanie
 
 
Mgr. Natália Kitašová Kin Rozvrh
Triedna učiteľka: sexta A
Vedie krúžok: Mediálny krúžok
 
 
RNDr. Viera Kompanová Kov Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Matematika na PC
Vedie krúžok: Matematika pre maturantov
 
 
Mgr. Stanislav Kozák Koz Rozvrh
Triedny učiteľ: II.F
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny 1
 
 
PaedDr. Ján Kozoň, PhD. Koj Rozvrh
Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: Divadlo v angličtine
 
 
Mgr. Danka Kutláková Kut Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Nemecká gramatika 3. a 4. roč.
 
 
Mgr. Anton Kvak Kva Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Francúzska konverzácia 2. roč
Vedie krúžok: Francúzština pre 1. roč.
 
 
Mgr. Pavol Kvasniak Rozvrh
Učiteľ
pavol.kvasniak@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Kyselová Kys Rozvrh
Triedna učiteľka: I.F
Vedie krúžok: Chemický pre 1- roč.
 
 
PhDr. Katarína Luptáková Lup Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viktor Mačor Mač Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Dramatizácia v ANJ
 
 
Mgr. Eva Mačorová učiteľka ŠJŠ
 
 
Mgr. Adrián Malík Mal Rozvrh
Triedny učiteľ: oktáva A
Vedie krúžok: Frolbal chlapci
 
 
Mgr. Dušan Malík učiteľ ŠJŠ
 
 
PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. Mar Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Jazykový pre 4. roč.
 
 
RNDr. Gabriela Michaľáková Mig Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta A
Vedie krúžok: Onkologický
 
 
PaedDr. Slavomír Mokošák Mok Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbal
 
 
M.A. Lenka Mokošáková Mol Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia NEJ pre zač.
Vedie krúžok: Korešpondencia v NEJ
 
 
Mgr. Katarína Namislovská Ška Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Divadelný
 
 
Mgr. Eva Oravcová Ora Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Mária Paneková Pan Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
Vedie krúžok: Konverzácia v ruskom jazyku
Vedie krúžok: Krúžok gramatiky c RUJ
 
 
Mgr. Anna Pjenčáková Pje Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Plutinská Plu Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Rentková Ren Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Rusinko Rus Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Kondičné posilovanie I
Vedie krúžok: Športové hry príma-kvinta
 
 
Mgr. Anna Sklarčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Skočíková Pin Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Danica Smolárová Smo Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny 2
 
 
Mgr. Mária Stopiaková Rep Rozvrh
Triedna učiteľka: III.F
 
 
PaedDr. Alena Ščigulinská Sro Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
PaedDr. Martina Špitáľová Spi Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Lukáš Štipta Šlu Rozvrh
Triedny učiteľ: kvinta A
 
 
Mgr. Rastislav Švába Šva Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.F
 
 
Mgr. Ľubomíra Tomaštíková Tom Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Radoslava Tomovčíková Tov Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Marta Uhliariková Uhl Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický
Vedie krúžok: Filmový klub
 
 
Ing. Jozef Vojtas Voj Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Informatik-programovanie
vojtas.j@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Vošková Vos Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Jazykovo literárny 4. roč
Vedie krúžok: Kanálik
 
 
Mgr. Marcela Williams Vil Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Zanovitová Zan Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Fyzikálno - astronomický
Vedie krúžok: Matematika- konštrukčná geometria 3. a 4. roč
Vedie krúžok: Matematika pre 4. roč.
 
 
Jana Cisáriková Iná nepedagogická zamestnankyňa

© aScAgenda 2016.0.975 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.05.2016

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • tajomníčky školy (043) 4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk

  Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy 0901742848, peter.kulha@stonline.sk

  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk

  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa 0901742851, f.glomba@stonline.sk

  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa 0901742852, michal.kompan@stonline.sk

  účtáreň 0901742855, gymno@vuczilina.sk

  školská jedáleň 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk

  jedáleň- kuchyňa:0901742862

  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Fotogaléria