Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Peter Kuľha Kľp Riaditeľ
peter.kulha@stonline.sk
 
 
Mgr. Zuzana Dopaterová Dop zástupca ŠJŠ
 
 
Mgr. František Glomba Glo Zástupca
 
 
Ing. Michal Kompan Kom Zástupca
michal.kompan@stonline.sk
 
 
PhDr. Florián Pilarčík Pil Zástupca
 
 
Mgr. Mária Čierniková asistent
 
 
Mgr. Jana Kuľhová Kuľ ved. PK
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Jazykový pre 4 roč. II
Vedie krúžok: Recitačný
 
 
RNDr. Marián Melišík Mel ved. PK
Triedny učiteľ: III.C
Vedie krúžok: Volejbalový-chlapci
 
 
Mgr. Vlasta Parížová asistent
 
 
Mgr. Ladislav Babača 7608087982 Učiteľ
 
 
RNDr. Oľga Boháčová Boh Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Bojnák Boš Triedny učiteľ: II.A
Vedie krúžok: Šachový
 
 
Mgr. Anton Borovka Bor Učiteľ
Vedie krúžok: Stolný tenis
 
 
Mgr. Iveta Branická Bra Učiteľka
 
 
PaedDr. Marek Bryja Bry Triedny učiteľ: II.E
Vedie krúžok: Akvaristický
 
 
PaedDr. Janka Březíková Bře Triedna učiteľka: IV.E
Vedie krúžok: Biologický
Vedie krúžok: Matematický-3. roč
 
 
Mgr. Eva Bucová Buc Triedna učiteľka: sekunda A
Vedie krúžok: Kapela
 
 
Mgr. Adriana Ciceková Cia Učiteľka
 
 
Mgr. Ján Čiernik Triedny učiteľ: príma A
 
 
Mgr. Pavol Danko Dan Triedny učiteľ: tercia A
Vedie krúžok: Geografický
Vedie krúžok: Kondičné posilovanie
 
 
Mgr. Blažej Dibdiak Dib Učiteľ
 
 
Mgr. Ivan Doroš, PhD. Dor Triedny učiteľ: III.B
 
 
Mgr. Soňa Dorošová Doš Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Angličtina pre 2. roč.
 
 
RNDr. Lenka Dreveňáková Zbo Učiteľka
 
 
Mgr. Boris Dzurek Dzu Učiteľ
Vedie krúžok: Strelecký
Vedie krúžok: Volejbal -dievčata
 
 
Mgr. Eva Ferancová Triedna učiteľka: I.E
 
 
Mgr. Ľubica Floreková Flo Učiteľka
Vedie krúžok: Myslím ekonomicky
Vedie krúžok: Prvá pomoc
Vedie krúžok: Ruský jazyk
 
 
Mgr. Vladimír Fojtík Foj Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
 
 
Mgr. Lívia Holmíková Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Zuzana Hrubjáková učiteľka ŠJŠ
 
 
Mgr. Anna Chnupová-Pajunková Chnu Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Iskerková učiteľka ŠJŠ
 
 
Mgr. Svetlana Jackulíková Jac Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Ing. Jana Jadroňová Jad Učiteľka
 
 
PhDr. Ľubomír Jaššo Jaš Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: Medzinárodné projekty
 
 
Mgr. Gabriela Juriťáková Jug Učiteľka
 
 
Mgr. Dagmar Kanovská Kan Učiteľka
 
 
Mgr. Dušan Kaprálik Kap Učiteľ
Vedie krúžok: Futbalový- clapci
 
 
PaedDr. Tibor Kitaš Kit Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: Literárny pre 4 ročník I
Vedie krúžok: Redakčný -Kanál
 
 
Mgr. Natália Kitašová Kin Učiteľka
 
 
RNDr. Viera Kompanová Kov Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Matematika na PC
Vedie krúžok: Matematika pre 1. 2. 3. roč
 
 
Mgr. Stanislav Kozák Koz Triedny učiteľ: II.F
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny 1
Vedie krúžok: Rybársky
 
 
PaedDr. Ján Kozoň, PhD. Koj Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: Divadlo v angličtine
 
 
Mgr. Daniela Kutláková Kut Učiteľka
Vedie krúžok: Nemecká gramatika 3. a 4. roč.
 
 
Mgr. Anton Kvak Kva Učiteľ
Vedie krúžok: Francúzština pre 1. roč.
Vedie krúžok: Konverácia vo FRJ pre maturantov
 
 
Mgr. Pavol Kvasniak Učiteľ
pavol.kvasniak@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Kyselová Kys Triedna učiteľka: I.F
Vedie krúžok: Chemický pre 1- roč.
 
 
Mgr. Zuzana Lišková Ves Učiteľka
Vedie krúžok: Matematika 1.roč
 
 
PhDr. Katarína Luptáková Lup Učiteľka
 
 
Mgr. Viktor Mačor Mač Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Dramatizácia v ANJ
 
 
Mgr. Eva Mačorová učiteľka ŠJŠ
 
 
Mgr. Adrián Malík Mal Triedny učiteľ: oktáva A
Vedie krúžok: Florbal -študentky
 
 
Mgr. Dušan Malík učiteľ ŠJŠ
 
 
PaedDr. Marcela Martvoňová, PhD. Mar Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Jazykový pre 4. roč. I
 
 
Mgr. Natália Maruniaková Nah Triedna učiteľka: sexta A
Vedie krúžok: Literárny pre 4. roč.
 
 
RNDr. Gabriela Michaľáková Mig Triedna učiteľka: kvarta A
Vedie krúžok: Onkologický
 
 
PaedDr. Slavomír Mokošák Mok Učiteľ
Vedie krúžok: Basketbal -chlapci
 
 
M.A.Lenka Mokošáková Mol Učiteľka
Vedie krúžok: Konverzácia NEJ pre zač.
Vedie krúžok: Korešpondencia v NEJ
 
 
Mgr. Anna Morawová Učiteľka
 
 
PaedDr. Mária Paneková Pan Triedna učiteľka: III.E
Vedie krúžok: Konverzácia v ruskom jazyku
 
 
Mgr. Ružena Pilarčíková Pir Učiteľka
Vedie krúžok: Cvičenia z FRJ pre 3. a 4. roč.
 
 
Mgr. Anna Pjenčáková Pje Učiteľka
Vedie krúžok: Latinčina
Vedie krúžok: Latinčina prevštud. medicíny
 
 
Mgr. Jana Plutinská Plu Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Rentková Ren Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslav Rusinko Rus Učiteľ
Vedie krúžok: Kondičné posilovanie I.
Vedie krúžok: Športové hry príma-kvinta
 
 
Mgr. Anna Sklarčíková Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Skočíková Pin Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Danica Smolárová Smo Učiteľka
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny 2
 
 
Mgr. Mária Stopiaková Rep Triedna učiteľka: III.F
 
 
PaedDr. Alena Ščigulinská Sro Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Konverzácia v NJ pre maturantov
 
 
PaedDr. Martina Špitáľová Spi Učiteľka
 
 
RNDr. Lukáš Štipta Šlu Triedny učiteľ: kvinta A
 
 
Mgr. Katarína Štítová Ška Učiteľka
Vedie krúžok: Divadelný
 
 
Mgr. Rastislav Švába Šva Triedny učiteľ: IV.F
 
 
Mgr. Ľubomíra Tomaštíková Tom Učiteľka
 
 
RNDr. Radoslava Tomovčíková Tov Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Iveta Trnčáková Trn Učiteľka
 
 
Mgr. Marta Uhliariková Uhl Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický
Vedie krúžok: Filmový klub
 
 
Mgr. Zuzana Vajdečková Vaj Učiteľka
Vedie krúžok: Matematický 1.roč.
 
 
Ing. Jozef Vojtas Voj Učiteľ
Vedie krúžok: Informatik-programovanie
vojtas.j@gmail.com
 
 
Mgr. Marianna Vošková Vos Učiteľka
Vedie krúžok: Kanálik
 
 
Mgr. Marcela Williams Vil Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Zanovitová Zan Učiteľka
Vedie krúžok: Fyzikálno - astronomický
Vedie krúžok: Matematika- konštrukčná geometria 3. a 4. roč
Vedie krúžok: Matematika pre 4. roč.
 
 
Jana Cisáriková Iná nepedagogická zamestnankyňa

© aScAgenda 2016.0.934 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.09.2015

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
 • Mgr. Peter Kuľha - riaditeľ školy (043) 5507714,0901742848, peter.kulha@stonline.sk
  PhDr. Florián Pilarčík - zástupca riaditeľa (043) 5507716, 0901742850, f.pilarcik@gabnam.edu.sk
  Mgr. František Glomba- zástupca riaditeľa (043) 5507715, 0901742851, f.glomba@stonline.sk
  Ing. Michal Kompan - zástupca riaditeľa (043) 5507720, 0901742852, michal.kompan@stonline.sk
  tajomníčky školy (043) 5507711,0901742860, gymnosekret@vuczilina.sk
  účtáreň (043) 5507721,0901742855, gymno@vuczilina.sk
  fax (043) 5507712
  školská jedáleň (043) 5507719, 0901742857, dohnanska@mail.t-com.sk
  jedáleň- kuchyňa:0901742862
  študentská rada - studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk

Fotogaléria