Navigácia

Kontakt

 • Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
  Mieru 307/23,
  029 01 Námestovo
 • sekretariát
  (043) 4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk

  Mgr. Peter Kuľha
  riaditeľ školy
  0901742848
  peter.kulha@stonline.sk

  Mgr. František Glomba
  zástupca riaditeľa
  0901742851
  f.glomba@stonline.sk

  PhDr.Ľubomír Jaššo,MBA
  zástupca riaditeľa
  0901742849
  jasso.lubomir@gmail.com

  PaedDr.Tibor Kitaš
  zástupca riaditeľa
  0901742850
  tibor.kitas@gabnam.edu.sk

  účtáreň
  0901742855
  gymno@vuczilina.sk

  školská jedáleň
  0901742857
  dohnanska@mail.t-com.sk

  jedáleň/kuchyňa:
  0901742862

  študentská rada
  studentrada@pobox.sk
  Žilinský samosprávny kraj
  www.zask.sk

Novinky

Štvrtok 17. 1. 2019